Da bo vožnja brezskrbna.

FORDOVO PODALJŠANO JAMSTVO +3

SPLOŠNI POGOJI PODALJŠANEGA JAMSTVA +3
 
Ford Motor Company Limited in podjetje Summit motors Ljubljana, d.o.o., zagotavljata lastnikom splošno garancijo in podaljšano jamstvo:
 
V času od nakupa do 2 let od prodaje vozila velja osnovna garancija za brezhibno delovanje vozila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.
 
V 3., 4. in 5. letu od prodaje vozila velja podaljšano jamstvo+3 Ford Protect, (v nadaljevanju podaljšano jamstvo) v skladu s pogoji, navedenimi v nadaljevanju. Podaljšano jamstvo smo nadgradili na neomejeno število prevoženih kilometrov. Po preteku kilometrov *opomba1, veljajo isti pogoji in izključitve z izjemo določenih popravil v tujini.
 
Osnovna 2-letna garancija začne veljati z datumom prodaje vozila, podaljšano jamstvo pa po preteku osnovne 2-letne garancije. 
Vsebina podaljšanega jamstva +3

Ford Motor Company Limited in podjetje Summit motors Ljubljana, d.o.o., jamčita, da bodo v primeru mehanske ali elektronske okvare komponent, navedenih v nadaljevanju, Fordovi pooblaščeni serviserji brezplačno popravili ali zamenjali vgrajene dele, če bo to potrebno (razen delov, navedenih v izključitvah). Kritje velja v obsegu, kot je navedeno v teh Splošnih pogojih podaljšanega jamstva, in je omejeno zgolj na popravilo in kritje stroškov nadomestnih delov in servisnih storitev v mreži pooblaščenih servisov, navedenih v nadaljevanju. Podaljšano jamstvo lastniku vozila ne omogoča brezplačne zamenjave vozila z enakim, novim in brezhibnim vozilom. V primeru, da je okvara posledica nestrokovnega servisiranja ali vzdrževanja, zahtevki iz naslova podaljšanega jamstva ne bodo priznani. Podjetje Summit motors Ljubljana, d.o.o. oziroma pooblaščeni serviserji vozil znamke Ford v Sloveniji bodo zahtevke na podlagi podaljšanega jamstva obravnavali v najkrajšem možnem času, pri tem pa podjetje Summit motors Ljubljana, d.o.o. ne daje jamstva glede roka končne odprave okvare. Morebitni dodatni zahtevki iz tega naslova (razen popravila in kritje stroškov nadomestnih delov in servisnih storitev v obsegu, kot izhaja v nadaljevanju) so izključeni. 

Dolžnosti lastnika v obdobju garancije in podaljšanega jamstva +3

Servisiranje vozila v predpisanem času v skladu s Fordovim servisnim načrtom (servisna vzdrževanja morajo biti opravljena v razponu največ 1000 km ali 1 mesec od predpisanega intervala, ki velja za vozilo). 

Vozilo servisirajte in popravljajte z originalnimi nadomestnimi deli Ford oziroma deli, ki ustrezajo specifikacijam originalnih delov Ford ali so enake kakovosti. Priporočamo, da zaradi preverjanj uporabljenih delov z ustreznimi specifikacijami hranite račune o opravljenih servisnih storitvah. Računi morajo vsebovati podrobnosti o vozilu (številko šasije) in šifre uporabljenih delov.

Pred uveljavljanjem podaljšanega jamstva je treba predložiti servisno knjižico, kjer so zabeležena in potrjena redna vzdrževanja. Pri vozilih z digitalno servisno knjigo mora biti zgodovina rednega servisiranja zabeležena in preverljiva v tovarniških sistemih.

Vsak del, zamenjan v obdobju trajanja garancije in podaljšanega jamstva, je last podjetja Ford Motor Company.

Popravilo poškodb, nastalih zaradi nesreče, neustrezne uporabe, zanemarjanja ali drugih razlogov v roku 60 dni.

Servisiranje in popravilo dodatnih in naknadno vgrajenih delov.

Periodično preverjanje in ustrezna nega vozila, nadzor in dolivanje tekočin in olja, preverjanje in nastavitev tlaka v pnevmatikah v skladu z navodili uporabniškega priročnika.

Obvestilo pooblaščenega Fordovega serviserja o okvari oziroma poškodbi ter o morebitni zamenjavi števca prevoženih km v roku 7 dni.
 

Podaljšano jamstvo se nanaša na vozilo, tako da se v primeru prodaje avtomobila prenese na novega lastnika. Podaljšano jamstvo ne omejuje standardov garancije novega vozila in pogodbenih pravic.

Zahtevke iz podaljšanega jamstva lahko uveljavljate le pri Fordovih pooblaščenih serviserjih v Republiki Sloveniji ter pri pooblaščenih serviserjih vozil znamke Ford na geografskem območju Evrope, ki obsega naslednje države: Albanija, Andora, Avstrija, Belorusija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Ciper, Češka, Črna gora, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Gibraltar, Grčija, Madžarska, Irska, Islandija, Italija, Kosovo, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Makedonija, Malta, Moldavija, Monako, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija (Evropa), San Marino, Srbija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švica, Švedska, Turčija, Ukrajina, Velika Britanija. 

Zahtevek iz naslova Podaljšanega jamstva pri pooblaščenih serviserjih vozil znamke Ford v Republiki Sloveniji uveljavljate tako, da vozilo pripeljete na popravilo k pooblaščenemu serviserju vozil Ford v Republiki Sloveniji, ki v primeru, da je za okvaro podano kritje iz naslova Podaljšanega jamstva, izvede popravilo. Stroški popravila se v primeru odobritve krijejo iz kritja Podaljšanega jamstva.

Vsebina kritja in izključitve

Jamstvo pokriva vse mehanske, električne, pnevmatske in hidravlične dele vozila razen delov, ki so navedeni v nadaljevanju.

MOTOR
Izključitve: deli, ki so podvrženi obrabi, nadomestni deli, ki so predmet rednega servisnega vzdrževanja: jermeni, filtri, tekočine, olja, visokonapetostni pogonski elektromotorji.
 
MENJALNIK, ROČNI IN AVTOMATSKI
Izključitve: torni deli sklopke, potisna plošča sklopke, lamela (plošča) sklopke, nastavitve sklopke, tesnila, menjalniki ki so del visokonapetostnega sistema vozila.
 
PRENOS MOČI
Izključitve: tesnila, mazalni medij, manšete.
 
PREDNJE IN ZADNJE OBESE Z VZMETENJEM
Izključitve: blažilniki, vzmeti, McPhersonove vzmetne noge, kolesni ležaji, stabilizatorji, tesnila, nastavitve. 
 
KRMILNI SISTEM
Izključitve: volanski obroč, optična nastavitev koles.
 
ZAVORNI SISTEM
Izključitve: torni deli zavore (vključno z zavornimi koluti in bobni), zavorne čeljusti.
 
SISTEM VBRIZGA GORIVA
Izključitve: filtri, tesnila, nastavitve šob vbrizga, vžigalne in žarilne svečke, čiščenje/nastavitve sistema.
 
HLADILNI SISTEM 
Izključitve: jermeni, cevi, tesnila, hladilna tekočina.
 
KLIMATSKA NAPRAVA
Izključitve: pogonski jermeni, filter zraka, polnjenje klimatske naprave, visokonapetostni kompresor klime.
 
ELEKTRIČNI DELI
Izključitve: akumulator, baterije, žarnice (razen tehnologije LED), varovalke, ksenonske žarnice, luči (razen električnih okvar), priključek sistema za informiranje in razvedrilo, vse posodobitve, prilagoditve in ponastavitve programske opreme.
 
IZPUŠNI SISTEM
Izključitve: izpušna cev in dušilni lonec izpušnih plinov, katalizator, filter izpušnih trdnih delcev DPF (prevlečeni filtri trdnih delcev so vključeni v jamstvo), filter NOx.
 
NOTRANJOST KABINE 
Izključitve: notranje obloge in oblazinjenje notranjosti, talne obloge, vsi površinski materiali v notranjosti vozila vključno s prtljažnikom, armaturna plošča, sredinska konzola, sedežna konstrukcija, sedežne blazine in oblazinjenje sedežev, sedežne prevleke, ročaji ročne zavore.
 
VARNOSTNI SISTEMI
Izključitve: v primeru nezgode sproženi in poškodovani sistemi.
 
KAROSERIJA, PODVOZJE IN ŠASIJA
Izključitve: podvozje in šasija, vsi deli karoserije, vključujoč trdo streho, fizične poškodbe, vdor vode, lakiranje, stekla in grelne žice stekel, okrasne letvice, odbijači, vratna polnila, omejilec in tečaji vrat, ključi, ključavnice in mehanski deli za zaklepanje vozila, polnila karoserije, antena, strešni nosilci, mehke zložljive strehe, okna in vodila zložljivih streh, pnevmatike, platišča, brisalci, ogledala, žarometi in njihova stekla, okrasni pokrovi koles, vgrajena dodatna oprema.
 
VISOKONAPETOSTNE KOMPONENTE HIBRIDNIH IN ELEKTRIČNIH VOZIL
Te komponente električnih in hibridnih vozil (baterijsko električno vozilo (BEV), hibridno električno vozilo ((F)HEV) in priključno hibridno vozilo (PHEV)) (razen Mondea HEV) niso predmet jamstva, temveč so krite z osnovno garancijo za brezhibno delovanje vozila. Podrobne informacije o dolžini in pogojih kritja za posamezne modele vozil so podane v Servisni knjižici, poglavje Garancijska doba.
 
DELI VOZILA, KI NISO PREDMET KRITJA:
·        Deli, kjer je iz stanja razvidno, da okvara ni posledica napake v izdelavi ali v materialu.
·        Obrabni oziroma potrošni deli, to so deli, ki se ob korektnem delovanju vozila obrabijo, zlasti zavorne obloge, zavorne ploščice, pnevmatike, blažilniki, bobnaste zavore, kroglični zgibi.
·        Deli, katerih vgradnjo proizvajalec vozila odsvetuje ali je ne dovoljuje.
·        Pogonska sredstva in pomožne snovi, zlasti goriva, kemikalije, olja, masti in druga maziva, hladilna sredstva in sredstva proti zamrzovanju, hidravlična tekočina in tekočina za čiščenje vetrobranskega stekla. 
·        Vsa nastavitvena, izravnalna in čistilna dela, odstranitev ostankov gorenja ter diagnostična in servisna opravila, ki niso neposredno vezana na okvaro, ki je predmet tega jamstva.
·        Deli, ki predstavljajo notranjo opremo vozila.
·        Prtljaga ali tovor v vozilu.
·        Visokonapetostne komponente hibridnih in električnih vozil.

Neupravičenost do kritja

·        Okvare in poškodbe, ki niso prijavljene v roku 7 dni. 
·        Podaljšano jamstvo samodejno preneha veljati v primeru, če je bilo vozilo predelano s strani nepooblaščene osebe, kadarkoli v času trajanja osnovne garancije ali Podaljšanega jamstva uporabljeno za tekmovanja ali treninge za tekmovanja ali če je originalni števec prevožene razdalje kakor koli prirejen. Podaljšano jamstvo preneha veljati tudi v primeru, če redni servis, predpisan v Fordovi servisni knjižici, ni bil opravljen v predpisanem intervalu za servisno vzdrževanje ali če lastnik vozila krši katerokoli drugo obveznost, ki je predpisana v teh splošnih pogojih.
·        Okvare in poškodbe, nastale zaradi neustrezne uporabe ali zanemarjanja vozila, zlasti neupoštevanja navodil za uporabo ali neupoštevanja prikaza stanja na prikazovalnih instrumentih (prikazovalnik temperature, prikazovalnik oljnega tlaka, kontrolna lučka, prikazovalnik polnilnega tlaka ipd.), nestrokovnega, zlonamernega ali objestnega ravnanja, ki je posledica neupoštevanja navodil za vzdrževanje vozila ali uporabe neprimernih maziv ter goriv, ki jih proizvajalec vozila ne dovoljuje ali jih odsvetuje.
·        Okvare in poškodbe, nastale kot posledica delovanja katerega od delov vozila, ki niso kriti s podaljšanim jamstvom.
·        Okvare in poškodbe, ki so posledica predhodnih nestrokovno izvedenih popravil ali neustreznih nadomestnih delov, ki jih proizvajalec vozil ne dovoljuje.
·        Okvare in poškodbe, ki so posledica prekomerne obrabe vozila ali delov vozila, ki jo v primeru spora ugotovi izvedenec avtomobilske stroke.
·        Okvare in poškodbe, ki so posledica serijskih in konstrukcijskih napak ter napak v izdelavi ali napak, za katere odgovarja tretja oseba kot izdelovalec, dobavitelj ali prevzemnik posla (npr. odpoklici vozil). 
·        Okvare in poškodbe, nastale zaradi pomanjkanja hladilnega sredstva ali olja ali pretrgane cevi ali tesnila oljnega ali hladilnega sistema.
·        Okvare in poškodbe, ki so posledica sprememb krmilnih oziroma računalniških sistemov vozila, ne glede na način njihovega prenosa. 
·        Okvare in poškodbe, nastale zaradi prekoračitve s strani proizvajalca dovoljene osne in priključne obremenitve ali s strani proizvajalca dovoljene skupne mase.
·        Okvare in poškodbe, nastale zaradi delovanja stvari, pri kateri je očitna nujnost popravila, razen če je dokazano, da škoda ni v povezavi z nujnostjo popravila ali da je bilo popravilo v času nastanka škode že izvedeno.
·        Posredne poškodbe, do katerih pride zaradi okvare delov ali opreme.
·        Posredna škoda, kot so stroški prenočitev ali škoda zaradi neuporabe vozila zaradi zamude pri dobavi nadomestnih delov ali zunanjih popravil.
·        Okvare in poškodbe, ki so posledica kakršnihkoli vplivov zunaj motornega vozila, kot so: 
o    padci, udarci in nesreče, vključno s prometnimi nesrečami (nenadni neposredni dogodki, ki z mehansko silo delujejo od zunaj) in kakršnokoli nasilno ravnanje;
o    tatvine, ropi in poneverbe, vpliv dogodkov, kot je vihar, toča, udar strele, živali, zemeljski ali snežni plaz, potres ali poplave ter vplivi, ki nastanejo zaradi vode, mraza, vžiga, požara ali eksplozije;
o    kakršnikoli dogodki zaradi vojnih razmer, državljanske vojne, notranjih nemirov, upora, vandalizma, manifestacij, demonstracij, terorizma, zaplembe ali drugih vplivov, ki izhajajo iz oblastvenega ravnanja.
·        Okvare in poškodbe vozil, ki so bila v času veljavnosti osnovne garancije ali Podaljšanega jamstva kadarkoli uporabljena za pridobitne namene (taksi službe, rent-a-car, asistenčne storitve).
·        Okvare in poškodbe, pri katerih je bila s strani lastnika vozila ali z vedenjem lastnika vozila podana lažna prijava ali lažna navedba dejstev, ki pomembno vplivajo na višino ali vzrok nastanka škode.
·        Okvare in poškodbe, ki so nastale že pred začetkom veljavnosti Podaljšanega jamstva.
Okvare in poškodbe, ki jih lastnik vozila povzroči namerno ali iz hude malomarnosti 
POPRAVILA V TUJINI
 
Zahtevek iz naslova Podaljšanega jamstva pri pooblaščenih serviserjih vozil znamke Ford zunaj Republike Slovenije, a na geografskem območju Evrope, se uveljavlja tako, da lastnik vozila okvarjeno vozilo pripelje na popravilo k pooblaščenemu serviserju vozil Ford in sam založi plačilo za stroške popravila okvare, nato pa pri pooblaščenem serviserju vozil znamke Ford v Republiki Sloveniji vloži refundacijski zahtevek za povračilo stroškov popravila iz naslova kritja Podaljšanega jamstva, kateremu mora poleg dokumentacije, ki se zahteva za uveljavljanje Podaljšanega jamstva pri pooblaščenem serviserju v Republiki Sloveniji, priložiti veljavno prometno dovoljenje vozila, servisni nalog tujega pooblaščenega serviserja vozil Ford za opravljeno popravilo v tujini in originalni račun za opravljeno popravilo v tujini. Po predložitvi navedene dokumentacije Summit motors Ljubljana, d.o.o., preveri, ali je popravilo delno ali v celoti predmet kritja Podaljšanega jamstva in v primeru delne ali celotne odobritve refundacijskega zahtevka lastniku vozila delno ali v celoti povrne stroške popravila v tujini. 
 
*Opomba1:
Do kilometrov, navedenih v spodnji tabeli glede na model vozila, postopek za vas brezplačno izvede pooblaščeni serviser v tujini. V tem primeru namreč veljajo pogoji Ford Protecta. 
 
Do 200.000 km Do 150.000 km Do 100.000 km
Transit Focus Fiesta
Custom Kuga EcoSport
Mondeo Puma
S-MAX
Galaxy
Mustang
Mustang Mach-E
Explorer
Courier
Connect
Custom PHEV
E-Transit
Ranger

FORD asistenca za podaljšano jamstvo

Brezplačna številka 080 19 19 (velja samo v Sloveniji).

Izven Slovenije: +386 1 530 53 16. 

Ford Asistenca za podaljšano jamstvo velja 24 ur na dan vse dni v letu.

Navodila in pogoji koriščenja Ford Asistence za podaljšano jamstvo so enaki kot pogoji pri osnovni garanciji Ford Assistance, navedeni v Servisni knjižici.

Za več informacij in popolne pogoje koriščenja jamstva +3 se obrnite na najbližjega pooblaščenega trgovca.